Jak budować różnorodne zespoły i unikać uprzedzeń w rekrutacji?

Data nagrania:
2021-09-15

Budowanie zespołu to skomplikowany proces. w którym oprócz umiejętności “twardych” rozpatrujemy również zdolności interpersonalne kandydatów. Warto uświadomić sobie, jaki wpływ na naszą ocenę potencjalnego członka zespołu ma nasze doświadczenie i obecny stan emocjonalny. Nieuświadomiony wpływ skutkować może mechanizmem wykluczenia, np. ze względu na pochodzenie, przekonania, ubranie, orientację seksualną, wygląd, czy nawet imię lub nazwisko.

W panelu dyskusyjnym poruszamy m.in. temat tego, jak dostrzegać unikalne wartości w różnorodnych zespołach i jak przezwyciężyć myślenie stereotypowe.

W rozmowie biorą udział:

  • Webska Rekruterka - Ma Stęga,
  • Szymon Martyniak z HSBC i Diversity Hub,
  • Susanna Romantsova z IKEA,
  • Prowadząca: Marta Lewandowska z Bee Talents.

Czas trwania: 1h

Zarejestruj się, żeby obejrzeć webinar

Jak budować różnorodne zespoły i unikać uprzedzeń w rekrutacji?