W pracy początkującego Rekrutera lub Sourcera, szczególnie w branży IT, istotne jest poznanie zaawansowanych metod wyszukiwania kandydatów.

Znając podstawy Boolean Search, możemy wyjść z wyszukiwaniem kandydatów poza LinkedIn, stosując operatory logiczne oraz komendy w wyszukiwarkach internetowych takich jak Google lub Bing. Metoda, której przyjrzymy się bliżej to X-Ray Search.

Operatory w X-Ray Search

Warto pamiętać, że niektóre operatory, których będziemy używać w X-Ray Search przez Google, różnią się od tych, z których korzystamy w trakcie wyszukiwania kandydatów bezpośrednio przez LinkedIn.

 • site: - pozwala nam na zawężenie uzyskanych wyników do konkretnej domeny. Na przykład site:linkedin.com/in zawęży wyniki do kont użytkowników LinkedIna, natomiast site:github.com ograniczy wyszukiwanie tylko do GitHuba. W przypadku gdy chcemy wyszukać na LinkedInie osoby wyłącznie z Wielkiej Brytanii, możemy użyć site:uk.linkedin.com/in
 • AND - służy do zawężenia wyników wyszukiwania. Wyszukując w Google site:linkedin.com/in Python AND Javascript, otrzymamy listę profili użytkowników, którzy umieścili w swoich profilach zarówno słowo Python i Javascript. Kiedy chcemy użyć tego operatora w X-Ray Search, zamiast AND możemy użyć spacji: site:pl.linkedin.com/in Python Javascript:
X-Ray Search - wyniki

 • OR lub | - tego operatora używamy w celu rozszerzenia wyników wyszukiwania. Dodając do wyszukiwania Python OR Django lub Python|Django, otrzymamy wyniki z jednym z dwóch poszukiwanych przez nas słów kluczy:
 • “” - zwraca w wyszukiwaniu dokładną konfigurację słów, na przykład “Software Engineer” - jeżeli wpiszemy Software Engineer bez cudzysłowu, otrzymamy też wyniki wyłącznie ze słowem “software” i “engineer”:

 • minus zamiast NOT - używamy go jeżeli chcemy wykluczyć wyniki, które zawierają konkretne hasło. Na przykład, wyszukując Python -recruiter, pominiemy profile rekruterów,
 • * - w miejsce * może pojawić się dowolny ciąg znaków. “* Software Engineer” zwróci nam wyniki takie jak Senior Software Engineer, Junior Software Engineer czy Full-Stack Software Engineer.

Komendy w X-Ray Search

 • inurl: pozwala na wyszukiwanie słów zawartych w adresie URL, na przykład po wpisaniu inurl:Ruby otrzymamy strony z hasłem Ruby umieszczonym w adresie URL
 • intitle: ogranicza wyniki wyszukiwania do stron z naszym słowem kluczem zawartym w tytule, intitle:programista Ruby zwróci nam wyniki ze słowem "programista" w tytule i słowem "Ruby" w dowolnym miejscu na stronie
 • intext: wyszukiwanie słów znajdujących się w tekście na stronie internetowej, na przykład intext:Angular wyszuka wszystkie strony ze słowem “Angular” w treści
 • filetype: zwraca wyniki znalezione w plikach określonego typu, na przykład filetype:pdf lub filetype:doc
 • ~ wyszukiwanie po synonimach, na przykład ~develop szuka developera, ale także inżyniera lub programisty.
 • related: wyszukiwanie podobnych stron na podstawie adresu URL wpisanego po tym poleceniu, na przykład related:github.com znajduje Bitbucket i Stack Overflow

X-Ray Search umożliwia nam dotarcie do profili kandydatów, które moglibyśmy pominąć, korzystając jedynie z podstawowej lub rozszerzonej wersji LinkedIna. Dzięki znajomości operatorów oraz komend, możemy również dotrzeć w łatwy sposób do profili kandydatów na innych portalach branżowych, takich jak GitHub, Twitter czy Dribbble. Życzę owocnego source’owania i testowania możliwości X-Ray Search! :)